НОВИНИ

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от V до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Благоевград, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. включително. - цялата заповед можете да видите тук


Честит 3 Март - https://www.youtube.com/watch


American University in Bulgaria кани всички заинтересовани ученици и учители на "Ден на отворените врати", който ще се проведе онлайн на 6 февруари 2021г.

За повече информация вижте ТУК 


Заповед от кмета на Община Симитли за забрана за организиране и провеждане на традиционни Коледни и Новогодишни празници, вижте тук.


Заповед № РД-08-73/28.10.2020г. на директора на училищетоза въвеждане на временни противоепидемични мерки&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Покана  за партньорство за участие в проект

ДОБРИ НОВИНИ!!

Групата "Педагогическа солидарност/ Covid-19" и благотворителната инициативата "Образование за всяко дете" със съдействието на РУО Благоевград  организират кампания за дарения на ненужен, но работещ лаптоп/ таблет/ смарт телефон.

В резултат на инициативата, за училището в с.Крупник бяха получени 4 лаптопа и 1 смарт телефон. Благодарение на дарението 5 деца в нужда ще се присъединят към обучението в електронна среда.

Публикуваме по-долу благодарственото писмо на директора г-н Венцислав Кълбов във връзка с дарените устройства.

"Уважаеми, Господин Златанов, с радост предавам благодарностите, които децата от СУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Крупник отправиха днес към Вас! Тези деца, никога не са държали в ръцете си собствен таблет или телефон. От утре, те ще се присъединят към своите съученици за работа в електронна среда. Благодаря за дарението, което накара пет детски сърца да затуптят от радост!"

Уважаеми приятели,

Уведомяваме ви, че инициативата продължава и всеки, който иска да се присъедини към нея, може да дари. Повече информация можете да откриете на фейсбук страницата „Педагогическа солидарност /Covid-19/”

https://www.facebook.com/groups/588869198506099/.

Нека заедно помогнем на всяко дете да има достъп до образование!

Великденски конкурс - регламент    и   наградени участници

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Заповед№РД-08-459/07.04.2020г. за изменение и допълнениена Заповед№РД-08-398/14.03.2020г.

ЗАПОВЕД №09-725/06.04.2020г НА МИНИСТЪРА НА МОН

ОБРЪЩЕНИЕ-БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

НА ДИРЕКТОРА НА СУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.КРУПНИК

 заповед за удължаване на срока на противоепидемични мерки

Заповед за графика и начина на обучение в електронна среда

Профили на учениците и учителите в домейна edu.mon.bg

Във връзка с извънредното положение и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние МОН създаде профили на учениците и учителите в домейна edu.mon.bg

Чрез тези профили в платформата Microsoft Teams, която е официалното решение на МОН, ще се осъществява обучението от разстояние. Ученическите акаунти са свързани автоматично с учителските, а данните се съхраняват в сървърите на МОН. Не се изисква регистрация и създаване на профил. Единствените данни, които следва да бъдат въведени са алтернативна електронна поща и/или телефон за възстановяване на паролата при нужда.

Платформата е необходимо и полезно решение, което ще позволи използване от всички учители и ученици в училището.
За работа с платформата Microsoft Teams, вижте допълнителните инструкции, видеа и помощни материали на адрес  https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след вход през индивидуалните профили.
За активиране на профил и достъп до платформата Microsoft Teams, отворете сайта portal.office.com и въведете Вашето потребителско име и парола. Следвайте инструкциите. Потребителско име и временнa парола ще получите индивидуално от училището по електронен път.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§;

ВАЖНО!!!ЗА ВАС,РОДИТЕЛИ!!!


ДО


РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ


ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Само тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.
Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценното прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 Насърчавайте детето да бъде активно;
 Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
 Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

Регионално управление на образованието – Благоевград

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
УЧИЛИЩНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
ВНИМАНИЕ!!!

От днес издателствата Просвета, Klett, Анубис, Булвест 200 предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.

http://www.e-prosveta.bg/

https://klett.bg/

https://www.anubis.bg

https://www.bulvest.com

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

СЪОБЩЕНИЕ

за ученици в СФО – VII клас

Желаещите да се явят на НВО за VII клас да заявят своето

желание до 10 март 2020 год.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ВАЖНО!!

ЗА ВАС,ЗРЕЛОСТНИЦИ!!

Подаването на заявления за допускане до държавни

зрелостни изпити започва

от 04. март 2020г до 17.март 2020г .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Уважаеми колеги, ученици и родители!


НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка и

недопускане на разпространението на COVID-19,

спазвайки разпоредбите на Министерството на здравеопазването и

Министерството на образованието и науката


СЕ ПРИЗОВАТ


учениците, учителите и служителите


на СУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Крупник

1. Да не се събират с приятели и съученици където и да е - в заведения, спортни зали, кина и др.


2. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!


3. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!


4. Да бъдат търпеливи при работата на служителите в училището при обработка на

всички повърхности на всяко ученическо място!


5. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители

да се осъществяват по телефон или онлайн и др.


6. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и

мероприятия до следващо съобщение!