ЗА РОДИТЕЛИ

На основание от Заповедта от Министърът на образованието и науката носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда.

Цялата заповед може да видите тук


Уважаеми родители, 

По заповед на кмета на община Симитли, Апостол Апостолов, молим Вас и Вашите деца да спазвате временните противоепидемични мерки от заповедта!!!

ВСИЧКИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ДА СПАЗВАТ ВЪВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 20:00ч. ДО 06:00ч.!!!

 

Заповедта може да видите тук


 

Уважаеми родители,

 

        Ръководството на училището ви уведомява,че по предложение на МОН

СУ "Св. св. Кирил и Методий"- с.Крупник учениците от

6. и 7. клас да преминат в дистанционна форма на обучение

от 18. 11. 2020 до 20. 11. 2020 / включително/ 

         Часовете ще се провеждат в платформата тиймс по утвърдено от директора и одобрено от ХЕИ седмично разписание като един учебен час ще бъде 30 мин. за класовете в прогимназиален етап на обучение.

Информация за епидемиологичната остановка в училище ще бъде обновявана ежедневно на сайта на училището и на фейсбук страницата.

 


Уважеми родители,

         Ръководството на училището ви уведомява, че противоепидемичните мерки в

училището се изпълняват правилно, съобразно Плана за действие в условия на

COVID - 19.

          Към момента не се налага преминаване към  обучение от разстояние в

електронна среда. 

           Няма установен положителен резултат от тест  за COVID - 19 направен на 

 служители  и ученици от училището. 

           Има ученици, които са в карантина, поради контакт с болен. Отсъствията им

ще   бъдат уважени.

            Ръководството ви  умолява,  да подсигурявате редовно на децата си маски и да

им напомняте, че трябва да ги носят винаги, когато  е необходимо. 

16 ноември 2020 год.

Информация за ситуацията с епидемията от COVID-19Информация за ситуацията с епидемията от COVID-19