НВО и ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023/2024

Уважаеми зрелостници, уведомяваме Ви, че от 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г. започва подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК.

  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023-2024 г.
Сесия май-юни 2024
  • 17 май 2024 г.,  Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 
  • 20 май 2024 г.,  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  • 22 май – 31 май 2024 г.  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

За още информация за ДЗИ посетете: http://zamatura.eu/

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ): изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НВО Х клас

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Дати за провеждане на изпитите НВО Х клас

  • Български език и литература - 13.06.2023 г., начало 11:00 часа
  • Математика - 16.06.2023 г., начало 11:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика)- 14.06.2023 г.
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)-  19.06.2023 г., по график в две сесии - от 08:30 и от 14:30 часа

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

График на дейностите за организация, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в Х клас през учебната 2022-2023 година

Дейност

 Срок

Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО

 до 03.02.2023г.

Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО

 до 08.02.2023 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП)

 01.02. – 17.02.2023 г.

Въвеждане ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларации им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

 до 24.02.2022 г.

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

 до 24.02.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО

 до 24.02.2023 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО

 до 06.03.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите

 до 07.04.2023 г.

Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит

 до 01.06.2023 г.

Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

 до 05.06.2023г./       ----------

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи

 до 05.06.2023 г.

 Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст

 до 06.06.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

 16 – 27.06.   2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 28.06.2023 г.