Административни услуги

Образователни услуги,които училището предоставяОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

заявление за записване на ученик 1кл. – образец 1

Заявление-за-прием-самостоятелна-форма – образец 2

заявление за явяване на изпит  - за ученици СФО  – образец 3

заявление СФО - 2 – образец 4

Заявление-за-прием-8-клас  – образец 5

Заявление-за-прием-11-клас – образец 6

Заявление-за-стипендия-по-доход – образец 7

Заявление-за-стипендия-по-успех – образец 8

Заявление-от-родител-за-преместване-от-друго-училище – образец 9

Заявления за допускане до държавни зрелостни изпити- образец10