Нашите учители

 

УЧИТЕЛИ В ГИМНАЗИАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Камелия Александрова- български език и литература,класен ръководител 11 клас

Катя Иванова- български език и литература

Емилия Косова- английски език, класен ръководител 6а клас

Даниела Узунова- английски език

Станка Тънова - математика, информационни технологии, приложен софтуер, приложими програми, класен ръководител 9 клас

Мартина Георгиева - математика, физическо възпитание и спорт

Мариета Тошева - математика, информационни технологии, компютърно моделиране, класен ръководител 5 клас

Диана Стефанова - информационни технологии, зам. директор по учебната дейност

Снежана Тодорова - история и цивилизация, свят и личност, класен ръководител 12 клас

Любен Янев - география и икономика, класен ръководител 7 клас

Павлина Димова - философия, учител в ЦДО

Мая Златева - химия и опазване на околната среда,  класен ръководител 10 клас

Здравка Новоселска - биология и здравно образование,човекът и природата

Елеонора Мавродиева - физика и астрономия, човекът и природата, класен ръководител 6Б клас

Николай Зулямски - музика,класен ръководител 8 клас

Бойка Герасимова - изобразително изкуство, предприемачество

Асен Андонов - физическо възпитание и спорт

Антоанета Йовева - специални икономически предмети

 УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Любка Янева - класен ръководител 1 клас

Павлина Чефлигарова - класен ръководител 2 клас

Василка Беджова - класен ръководител 3 клас

Екатерина Стоименова - класен ръководител 4А клас

Бойка Топузова - класен ръководител 4Б клас

УЧИТЕЛИ В ЦДО

Елена Манярска - 1 клас

Цветанка Костуркова - 2 клас

Мария Манолова - 3 клас

Кирил Николов - 4 клас

Величка Петрова - 5 клас

Павлина Димова - 6 и 7 клас

ПСИХОЛОГ 

Кирилка Коцева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Гергана Ралинска 

 

ЛОГОПЕД

Диана Тънова - Панова