САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

!!!ВАЖНО!!!

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЯНУАРСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ СЕ ОТМЕНЯ ПОРАДИ ПРЕУСТАНОВЕНИЯ ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИИТЕ ДО 31.01.2021Г.

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Заповеди за провеждане на януарска изпитна сесия за определяне на годишни оценки по учебните предмети и по класове:

5 клас6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас; 10 клас; 12 клас


Заповед за преустановяване на поправителна изпитна сесия - Ноември 2020г.


Допълнителна поправителна сесия-септември


Заповед за приравнителна изпитна сесия НОЕМВРИ 2020г.

Заповед за приравнителна изпитна сесия СЕПТЕМВРИ 2020г.

Правила за провеждане и организиране на изпитите за ученици в самостоятелна форма за учебната 2020/2021г.


Напомняме, че срокът за подаване на заявления за явяване на изпити по време на януарската сесия е до 02.12.2020 год.