САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Заповед за преустановяване на поправителна изпитна сесия - Ноември 2020г.


Допълнителна поправителна сесия-септември


Заповед за приравнителна изпитна сесия НОЕМВРИ 2020г.

Заповед за приравнителна изпитна сесия СЕПТЕМВРИ 2020г.

Правила за провеждане и организиране на изпитите за ученици в самостоятелна форма за учебната 2020/2021г.


Напомняме, че срокът за подаване на заявления за явяване на изпити по време на януарската сесия е до 02.12.2020 год.