САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Заповед  и  Календарен график на допуснати ученици до изпити на мартенска сесия - 2023г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК
Заповед  и  Календарен график за организиране и провеждане на мартенска сесия - 2023г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК
Заповед  и  Календарен график за организиране и провеждане на декемврийска сесия - 2022г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК
Заповед  и  Календарен график за организиране и провеждане на ноемврийска сесия - 2022г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК
Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма за учебната 2022-2023 година - виж. ТУК
Календарен график за организиране и провеждане на ЮНСКА СЕСИЯ - 2022г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК

Календарен график за организиране и провеждане на ЯНУАРСКА СЕСИЯ - 2022г., за ученици самостоятелна форма на обучение:

общ график - ТУК

по класове: 5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас; 10 клас


Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на втора поправителна сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ за определяне на годишна оценка - тук


Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ за определяне на годишна оценка в СФО за следните класове:

5 клас; 6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас


КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021Г. ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ 25.01.2021Г. - ГРАФИК