УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Годишен работен план

Правилник за дейността на училището

програма-за-целодневната-организация-на-учебния-ден

План-за-организиранепровеждане-и-отчитане-на-квалификационната-дейност.pdf

Дневен режим на институцията

Вътрешни правила за работна заплата от 01.01.2020 г.

УУП за учебната 2019-2020 година