COVID-19

Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната в приложения линк:

                                                  https://rioblg-my.sharepoint.com/personal/kivanova_rio-blg_com

Мерки за ограничаване на рисковете от COVID-19

 

За ученици

1. Носене на лични предпазни средства – (маски или шлемове)

Носенето на маска или шлем е задължително.

 •  В общите открити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарен възел, мед. кабинет, учителска стая, ММЦ – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 •  В училищните автобуси;
 •  Носенето на маска или шлем в класната стая е по желание;
 •  Маските (минимум две за деня) се осигуряват от децата, респ. от техните родители;

2. Засилена лична хигиена

 •  Миене на ръце с топла вода и течен сапун след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, ФВС, преди влизане в кабинета по ИТ, при кихане и кашляне;
 •  Използване на дезинфектант за ръце;
 • Осигурен от училището – при качване в автобус, при влизане в сградата на училището, при влизане в кабинета по ИТ, при посещение в тоалетна;
 • Ученикът трябва да носи и личен дезинфектант за всички неупоменати случаи.
 •  Ученикът трябва да се стреми да елиминира вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

3. Максимално ограничаване на контактите на ученици от различни паралелки

 •  Ученикът трябва да се стреми да спазва дистанция от минимум 1,5-2 м отстояние един от друг извън класната стая;
 •  Максимално да се ограничи излизането от класната стая по време на малките междучасия;
 •  При влизане в училище за начало на учебния ден, както и след голямо междучасие да не се струпват ученици пред входа;
 •  Забранява се внасянето на храни и напитки по време на малките междучасия;
 •  Влизането в тоалетните да става само до двама ученици, с цел ограничаване струпване;
 •  Придружителите на децата със СОП влизат в училището само с разрешение на Директора, спазвайки изискванието за физическа дистанция и дезинфекция.

Инструкции за родителите

 

 1. Родителите са длъжни да подсигурят лични предпазни средства (маска, шлем, дезинфектант) за учебния ден.
 2. Ограничава се влизането на външни лица в сградата и двора на училището. Родителите са длъжни да спазват обособените зони за достъп в близост до входа.
 3. Придружителите на децата със СОП влизат в училището само с разрешение на Директора, спазвайки изискванието за физическа дистанция и дезинфекция.
 4. Комуникация с родителите се осъществява предимно в електронна среда, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на взетите мерки.
 5. Родителите да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания (температура, кашлица, хрема) на училище. При неспазване на мярката родителят носи отговорност. Класният ръководител трябва да бъде уведомен в рамките на деня за отсъствието на ученика.
 6. В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия по реда на Закона за здравето или за заболяванията, включени в Приложение №2 (Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от COVID-19 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето).

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома – зала за интереси;
 • На ученика се поставя маска;
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойници и се изисква да вземат ученика, съобразявайки се с необходимите превантивни мерки (носене на маска, използване на личен транспорт по възможност);
 • На родителите/настойници се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика;
 • Ученикът се допуска отново в присъствена форма в училище само срещу медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здрав.

Процедура в случай на положителен резултат за COVID-19

 • Родителите информират класния ръководител и директора на училището;
 • Поставянето под задължителна карантина се определя от съответното РЗИ, в зависимост от конкретната ситуация;
 • Преминаването към ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние) се определя след решение на РЗИ.

Какво трябва да знаят?

Какво представлява новият коронавирус?

CoV е нов щам на коронавирус. Заболяването, което за пръв път беше идентифицирано в Ухан, Китай, беше наречено коронавирус 2019 (COVID-19). COVID-19 e нов вирус, свързан със същото семейство вируси като Тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) и някои видове настинки.

Как се разпространява COVID-19?

Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне и кихане и чрез докосване до заразени повърхности. COVID-19 може да оцелее върху повърхности в продължение на няколко часа, но обикновените дезинфектанти могат да го убият.

Какви са симптомите на коронавируса?

Симптомите включват висока температура, кашлица и недостиг на въздух. При по-тежките случаи инфекцията може да причини пневмония или затруднения в дишането. По-рядко заболяването може да има фатален изход.

Симптомите са подобни на тези при грип или обикновена настинка, които са доста по-често срещани от COVID-19. Ето защо са необходими изследвания, за да се потвърди, че някой е заразен с COVID-19. Важно е да се запомни, че ключовите превантивни мерки са същите – често миене на ръцете и респираторна хигиена – при кашлица или кихане закривайте лицето си със сгънат лакът или с хартиена кърпичка, след което я изхвърлете в затворен кош за боклук.

Как да избегнем риска от инфекция?

Ето 2 предпазни мерки, които вие и вашето семейство може да предприемете, за да избегнете заразяване:

 1. Мийте ръцете си често, като използвате сапун и вода или гел за ръце на алкохолна основа
 2. Избягвайте близък контакт с хора, които имат симптоми на настинка и грип

Трябва ли да нося медицинска маска?

Използването на медицинска маска се препоръчва, ако имате респираторни симптоми (кашлица или кихане), за да предпазите околните. Ако нямате симптоми, няма нужда да носите маска.

Ако се носи маска, тя трябва да се постави правилно, за да се гарантира нейната ефективност и за да се избегне рискът от предаване на вируса.

Само носенето на маска не е достатъчно за спирането на инфекцията. То трябва да се съчетава с често миене на ръцете, покриване на лицето при кихане и кашляне и избягване на близък контакт с всеки, който има симптоми на настика или грип (кашляне, кихане, висока температура).

Отидете на лекар, ако имате висока температура, кашляте или изпитвате затруднения в дишането

Какво да направя, ако детето ми има симптоми на COVID-19?

Потърсете медицинска грижа, а симптомите на COVID-19, като кашлица или висока температура, могат да са много сходни на тези на грипа или настинката, които са далеч по-често срещани. Продължавайте да спазвате добра хигиена с редовно миене на ръцете и се уверете, че следвате имунизационния календар на детето, за да бъде предпазено от други вируси и бактерии, които причиняват заболявания. Както и при останалите респираторни инфекции като грипа, потърсете лекар навреме, ако вие или вашето дете има симптоми, и избягвайте публични места (офиси, училища, обществен транспорт), за да предотвратите разпространението сред други хора.

Какво да направя, ако член на семейството има симптоми?

Трябва да потърсите навременна медицинска помощ, ако вие или вашето дете има висока температура, кашлица или затруднено дишане. Добре е да се обадите предварително на вашия лекар, ако сте пътували в район, където има случаи на COVID-19, или ако сте били в близък контакт с някой, който е пътувал до такъв район и има респираторни симптоми.

Да спра ли детето си от училище?

Ако детето ви проявява симптоми, потърсете медицинска помощ и следвайте указанията на лекаря. Както и при останалите респираторни инфекции като грипа, оставете детето да почива у дома за времето на възстановяване, и избягвайте ходене на публични места, за да избегнете разпространението сред други хора. Ако детето ви няма симптоми, като например висока температура или кашлица, и ако не е издадено публично предупреждение или препоръка от властите, която засяга училището на детето, най-добре е то да остане в клас.

Вместо да спирате детето от училище, го научете да спазва добрите хигиенни практики в училище, а и навсякъде другаде, като често миене на ръцете, покриване при кашляне и кихане със сгънат лакът или кърпичка, която след това се изхвърля; както и да не докосва очите, устата или носа си, ако не е измило добре ръцете си.

Какъв е най-добрият начин за миене на ръцете?

Нанесете достатъчно сапун върху мокри ръце и търкайте по цялата повърхност, включително между пръстите и под ноктите, най-малко в продължение на 20 секунди. Изплакнете добре с течаща вода и подсушете ръцете с чиста кърпа от плат или кърпа за еднократна употреба. Мийте ръцете си често, особено преди хранене, след като сте издухали носа си или сте кашляли и кихали, както и след като сте използвали тоалетната. Ако в дадения момент нямате достъп до сапун и вода, използвайте гел за ръце на алкохолна основа с поне 60% съдържание на алкохол.

ПЛАН-COVID_19